کود اسید آمینه ریک آمین

تماس بگیرید ۰۹۳۰۳۴۲۹۵۹۰

  • تشکیل شده از پروتئین هیدرولیز شده گیاهی
  • محرک رشد ارگانیک
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر استرس محیطی
  • مناسب برای محلول‌پاشی تمام محصولات کشاورزی