درباره‌ی ماه کشت

بذر ماه کشت از کودکی در ذهن ما کاشته شد. همان زمان که در مزارع پدری می‌دویدیم و در پشت درخت‌های باغ‌های همسایه قایم می‌شدیم. در بین هم سن و سالانمان که رویای خلبانی و دکتری داشتند ما به کشاورزی فکر میکردیم و به دنبال راهی برای پیشرفت در این زمینه بودیم. تمایل ما به کشاورزی از احساس و علاقه گذشت و به دغدغه تبدیل شد. 
حالا دغدغه ما در قالب ماه کشت به ثمر نشسته است. ماه کشت با باور این که می‌توان در آینده‌ای نزدیک مشکلات عمده پرورش محصولات را از بین برد، شروع به کار کرد و قصد دارد که یک همراه معتبر و قابل اعتماد در مسیر سالم سازی نیازغذایی بشریت باشد.
با توجه به این که کشاورزی و پرورش محصولات غذایی برای تامین نیاز اصلی بشر به خوراک از ابتدای خلقت انسان وجود داشته و تا انتهای این مسیر نیز ادامه خواهد داشت، تفکر ماه کشت بر این است که باید جایگاه کشاورزی را تا جایی که علم و تجربه اجازه می‌دهد، توسعه داد.

 همراهی قابل اعتماد و با تجربه در کنار کشاورزان

10+ سال تجربه کاری موفق

12 متخصص در تیم ما

+10 خدمت و سرویس کشاورزی

+900 محصول

تیم ماه‌کشت