کود ۳۶ ۱۲ ۱۲

تماس بگیرید ۰۹۳۰۳۴۲۹۵۹۰

  • مناسب برای افزایش باردهی، افزایش کیفیت میوه و افزایش توان گیاه در برابر استرس محیطی
  • قابل استفاده به شکل آبیاری و محلو‌ل‌پاشی
  • دارای درصد بالا از پتاسیم
  • تست شده در مزارع سرتاسر ایران