کود ۲۰ ۲۰ ۲۰ بیولکیم

تماس بگیرید ۰۹۳۰۳۴۲۹۵۹۰

  • بهترین کود برای تغذیه عمومی و پایه گیاهان
  • تست شده و مناسب برای خاک‌های ایران
  • دارای میزان متناسب از هر 3 عنصر مورد نیاز گیاهان
  • مناسب برای استفاده در انواع گیاهان زراعی و باغی
  • مناسب برای استفاده در آبیاری، محلول‌پاشی و …