کود ۲۰ ۲۰ ۲۰ بیولکیم

  • بهترین کود برای تغذیه عمومی و پایه گیاهان
  • تست شده و مناسب برای خاک‌های ایران
  • دارای میزان متناسب از هر 3 عنصر مورد نیاز گیاهان
  • مناسب برای استفاده در انواع گیاهان زراعی و باغی
  • مناسب برای استفاده در آبیاری، محلول‌پاشی و …
بدلیل نوسانات شدید قیمت ارز، لطفا قبل از سفارش با پشتیبانی تماس بگیرید.