آموزش کوددهی

آبیاری و برنامه کودی گوجه فرنگی گلخانه ای از کاشت تا برداشت

برنامه کودی گوجه فرنگی گلخانه ای

دانستن برنامه کودی گوجه فرنگی گلخانه‌ ای بر تمام گلخانه داران پرورش‌دهنده این محصول لازم و ضروری است. این که گیاهان از تغذیه خوب در زمان صحیحی برخوردار باشند عملکرد آن‌ها را به حداکثر می‌رساند و باعث افزایش سود و سرمایه پرورش دهندگان می‌شود.

کشت گلخانه ای هر محصولی نیازمند دانش فنی بیشتری است چرا که تاسیس، مدیریت و ساماند‌هی آن از توان افراد مبتدی خارج است. در این مقاله به مبحث برنامه کودی گوجه فرنگی گلخانه ای پرداخته شده است. خواندن این مقاله می‌تواند شما را از یک فرد مبتدی در حوزه تفذیه این محصول به فردی آگاه تبدیل کند. چرا که به تمام کودهای مورد نیاز، مقادیر و زمان مصرف آن‌ها اشاره شده است.

 

برنامه کودی گوجه فرنگی گلخانه ای

تعیین برنامه کودی گوجه فرنگی گلخانه ای

اولین قدم برای تعیین یک برنامه کودی گوجه فرنگی گلخانه ای به صورت اصولی و صحیح، آنالیز خاک گلخانه است. آزمایش خاک نوع و مقدار عناصر موجود در خاک را مشخص می‌کند بنابراین می‌توان براساس آن برنامه کودی را به گونه‌ای تنظیم کرد تا گیاه دچار کمبود و یا بیشبود هیچ عنصری نشود.

 

کود دهی در مرحله آماده سازی خاک

اولین کود دهی  در هنگام شخم زنی انجام می‌شود.  در این مرحله برای هر 1000 متر 1 تا 1/5 تن کود مرغی خشک همراه با 50 کیلو کود سولفات پتاسیم و 50 کیلو سوپر فسفات تریپل استفاده می‌شود.

کود مرغی به عنوان یک کود استارتر است که  پتاس و نیتروژن بالایی دارد  و  باعث می‌شود تا جوانه‌زنی بذر تسریع یابد. این کود رشد گیاه در اوایل دوره رشدی و استقرار آن را بهبود می‌دهد.

عناصر موجود در کود سولفات پتاسیم در طول 4 تا 6 ماه آزاد می‌شود. همانطور که از نام این کود مشخص است دارای پتاسیم بالایی است به همین دلیل منجر به افزایش مقاومت بوته‌ها در برابر استرس‌های محیطی می‌شود. به علاوه این کود  با پفکی کردن بافت خاک سبب می‌شود تا ریشه بتواند راحت تر در خاک توسعه یابد.

کود سوپر فسفات تریپل با تامین فسفر تاثیر بسزایی بر ریشه‌زایی گیاه دارد.

ضدعفونی خاک قبل از انتقال نشاء

قبل از این که نشا‌ءها به بستر اصلی منتقل شوند باید خاک ضدعفونی گردد. ضدعفونی کردن خاک توسط سموم قارچ‌کشی مانند متالاکسیل مانکوزب یا تیوفانات متیل و یا ایپرودیون کاربندازیم به مقدار 300 تا 500 گرم برای 1000 متر انجام می‌شود.

قارچ‌کش‌ها یک تا دو روز از قبل از کاشت نشاءها به سیستم آبیاری تزریق و از طریق آن  به خاک وارد می‌شوند.

 

برنامه کودی گوجه فرنگی گلخانه‌ای بعد از انتقال نشاء

به طور کلی کشت گلخانه‌ای گوجه فرنگی براساس زمان کشت به دو نوع کشت پاییزه و کشت بهاره تقسیم می‌شود.

به کشتی که در آن گوجه فرنگی در تابستان کشت و در پاییز برداشت می‌شود، کشت پاییزه می‌گویند. و به کشتی که در آن گوجه فرنگی در پاییز کشت و در بهار برداشت می‌شود کشت بهاره گفته می‌شود.

در کشت‌ پاییزه به دلیل این که زاویه نور مایل و در واحد سطح کم است، بوته‌ها تراکم کمتری دارند و نشاءها با فاصله بیشتری نسبت به یکدیگر کاشته می‌شوند.

فاصله بین بوته‌ها در یک ردیف حدود 55 تا 60 سانتی‌متر می‌باشد اما در کشت بهاره که نور بیشتر است فاصله بین بوته‌ها در یک ردیف 45 تا 50 سانتی‌متر است.

فاصله بین ردیف‌ها در هر دو کشت ثابت و حدود 1 تا 1/5 سانتی‌متری می‌باشد.

قبل از کاشت نشاء‌ها، ریشه آن‌ها را به مدت 10 ثانیه در محلول ریشه‌زا توربوروت قرار دهید. این کار باعث تحریک گیاه به ریشه‌‌زایی و گسترش ریشه می‌شود.

برنامه کودی گوجه فرنگی گلخانه‌ای تا دوره خشکی

آبیاری براساس تعداد بوته‌ها انجام می‌شود. در اوایل کشت مقدار آب برای هر بوته حدود نیم لیتر برای هر بوته است.

پس از کاشت نشاء در خاک آبیاری به میزان نیم لیتر برای هر بوته انجام می‌شود.

۲ روز بعد از آبیاری اول یعنی در روز چهارم، آبیاری با کود ریشه‌زا مانند کود توربوروت ترید کورپ انجام می‌شود.

بعد از استفاده از کود ریشه‌زا ۲ روز آبیاری انجام نمی‌شود.

 • روز اول: کاشت نشاء و آبیاری
 • روز دوم و سوم: عدم آبیاری و کود دهی
 • روز چهارم: آبیاری و کود دهی با کود ریشه زا مانند کود توربوروت ترید کورپ به مقدار600 تا 700 سی سی برای 1000 متر
 • روز پنجم و ششم: عدم آبیاری و کود دهی
 • روز هفتم: آبیاری و کود دهی با کود 10-52-10 به مقدار 1 تا 5/1 کیلو برای هزار متر (تقریبا 1 گرم برای هر بوته)
 • روز هشتم و نهم: عدم آبیاری و کود دهی
 • روز دهم: آبیاری با کود توربوروت (مشابه روز سوم)
 • روز یازدهم و دوازدهم: عدم آبیاری و کود دهی
 • روز سیزدهم: آبیاری و کود دهی با کود 10-52-10 (مشابه روز هفتم)

برنامه کودی گوجه فرنگی گلخانه ای

برنامه کودی گوجه فرنگی گلخانه ای

پس از این 13 روز و انجام دو مرحله کوددهی با کودهای توربو روت و 10 52 10 نباید یک هفته تا 10 روز آبیاری کرد. این مدت زمان عدم آبیاری که با دوره خشکی شناخته می‌شود باعث می‌گردد تا ریشه که با کودهای فسفر بالا تقویت شده است، برای یافتن آب توسعه یابد و رشد کند.

 

برنامه کودی گوجه فرنگی گلخانه ای بعد از دوره خشکی

بعد از دوره خشکی باید هر هفته کودهای میکرو مانند AZ1 به مقدار 100 گرم در 100 لیتر و کود نوتریکمپلکس 18 18 18 به همراه کود اسید آمینه مانند دلفان پلاس ترید کورپ به مقدار 200 گرم در 100 لیتر آب و کود کلسیم برآمین به مقدار 200 سی سی در 100 لیتر آب محلول پاشی شوند.

این کودها نباید باهم مخلوط شوند و هر کدام از آن‌ها باید به صورت یک روز در میان محلول‌پاشی شوند.

برنامه کودی گوجه فرنگی گلخانه ای

بعد از دوره خشکی تقریبا تا 3 هفته برنامه کودی ثابتی وجود دارد که 3 تا 4 بار تکرار می‌شود. این برنامه عبارت است از:

 • روز اول: کود دهی هر هزار متر با 750 گرم کود 20 20 20 و  750 گرم کود 34 52 00 و 50 گرم کود میکرو مانند AZ همراه با آبیاری
 • روز دوم: آبیاری
 • روز سوم: کود دهی هر هزار متر با 1 کیلو کود کلسیم همراه با آبیاری
 • روز چهارم: کود دهی هر هزار متر 1 کیلو کود 36 12 12 و نیم کیلو کود نیترات پتاسیم (43 2 13) همراه با آبیاری
 • روز پنجم: آبیاری
 • روز ششم: کود دهی هر هزار متر 1 کیلو کود نیترات منیزیم همراه با آبیاری

برنامه کوی گوجه فرنگی گلخانه ای

پس از 3 تا 4 بار تکرار  برنامه بالا یعنی یک روز کود دهی با آبیاری و یک روز فقط آبیاری بدون کود دهی، وارد مرحله جدیدی از کود دهی می‌شویم. در این برنامه کودی گوجه فرنگی گلخانه ای کودهای مورد استفاده دقیقا مشابه برنامه قبلی است با این تفاوت که هر روز کود دهی انجام می‌شود و آبیاری های بدون کود یک روز در میان حذف می‌شود. به این صورت که:

 • روز اول: کود دهی هر هزار متر با 750 گرم کود 20 20 20 و  750 گرم کود 34 52 00 و 50 گرم کود میکرو مانند کود تریدکورپ AZ همراه با آبیاری
 • روز دوم: کود دهی هر هزار متر با 1 کیلو کود کلسیم همراه با آبیاری
 • رو سوم: کود دهی هر هزار متر 1 کیلو کود 36 12 12 و نیم کیلو کود نیترات پتاسیم یا 43 2 13 همراه با آبیاری
 • روز چهارم: کود دهی هر هزار متر 1 کیلو کود نیترات منیزیم همراه با آبیاری

( کود دهی یک روز در میان و یا هر روزه  کاملا به اندازه میوه و باردهی بستگی دارد. به این صورت که اگر با همان برنامه یک روز در میان کود دهی، گوجه‌ها به سایز ایده‌آل رسیدند می‌توان همان برنامه را ادامه داد. اما اگر اندازه میوه ها کوچکتر از اندازه نرمال و ایده‌آل بود باید کود دهی هر روز انجام شود).

در این مرحله کود نوتریکمپلکس 18 18 18 که همراه با دلفان پلاس هر هفته  روی بوته‌های گوجه فرنگی محلول‌پاشی می‌شد حذف می‌شود و کود فاینال کا همراه با جلبک دریایی مانند فیلگیرین جما یا فیلگیرین کوما یا ترافوس کا جایگزین آن می‌گردد.

برنامه کودی گوجه فرنگی گلخانه ای

برنامه کودی گوجه فرنگی گلخانه ای در 45 روز آخر کشت

45 روز آخر کشت که میزان آب مورد نیاز برای هر بوته 2 لیتر است، برنامه کودی گوجه فرنگی گلخانه ای تغییر می‌کند و برنامه جدیدی اجرا می‌شود. که عبارت است از:

 • روز اول: کود سولفات پتاسیم به همراه کود اسیدآمینه دلفان پلاس به مقدار 3 کیلو برای هر هزارمتر همراه با آبیاری
 • روز دوم: عدم آبیاری و کود دهی
 • روز سوم: کود سولفات پتاسیم به همراه کود اسیدآمینه دلفان پلاس به مقدار 3 کیلو برای هر هزارمتر همراه با آبیاری
 • روز چهارم: عدم آبیاری و کود دهی
 • روز پنجم: کود نیترات کلسیم به مقدار 2/5 کیلو برای هزار متر همراه با آبیاری
 • روز ششم: عدم آبیاری و کود دهی

این برنامه کودی گوجه فرنگی گلخانه ای تا زمان برداشت باید به طور کامل تکرار شود.

برنامه کودی گوجه فرنگی گلخانه ای

 

از اول کاشت تا زمان برداشت گوجه فرنگی‌ها باید هر 3 هفته یکبار از کود اسید آمینه مانند دلفان پلاس به همراه کود آهن مانند اولترا فرو و یا فیوسول استفاده می‌شود. که تقریبا در طول دوره کشت 3 مرتبه تکرار می‌شود.

همچنین در طول کل دوره رشد باید هر ماه  از کودهای کاهش دهنده شوری مانند کود سالترید استفاده کرد.

 

اجرای کامل این برنامه  کودی گوجه فرنگی گلخانه ای که توسط مهندسان مجموعه ماه کشت ارائه شده است، می‌تواند محصول شما را به ایده‌آل‌ترین عملکرد برساند. کود دهی تاثیر بسزایی بر تولید محصول دارد و عدم رعایت نکات ریز و درشت و یا سهل‌انگاری در انجام آن از برایند گلخانه شما کم می‌کند.

خرید کود با کیفیت به اندازه تنظیم برنامه مهم است. چرا که در نهایت این کیفیت است که تعیین کننده اثرگذاری کود بر محصول است از این رو به شما اکیدا توصیه میکنیم که از مصرف کودهای با کیفیت پایین و برندهای ناشناخته اجتناب کنید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۴۶ رای

13 دیدگاه در “آبیاری و برنامه کودی گوجه فرنگی گلخانه ای از کاشت تا برداشت

 1. خیلی عالی فقط کود گران است

  1. فاطمه روزبهانی گفت:

   سلام
   ممنون از نظر لطفتون
   هزینه‌ی کود دهی به مراتب کمتر از باردهی و سودی است که در نتیجه کود دادن و تغذیه درست به دست میاد.

 2. محمد محمدی گفت:

  سلام مطالب عالی بود لطفا"سموم مورد نیاز در طول دوره را بیان کنی
  با تشکر

  1. فاطمه روزبهانی گفت:

   سلام ممنون از نظر لطفتون
   برای دانستن سموم مورد استفاده در طول دوره رشد گوجه فرنگی گلخانه ای مقاله زیرو مطالعه کنید
   https://mahkesht.com/blog/pests-and-diseases-of-greenhouse-tomatoes/

 3. محمدرضا صفائی گفت:

  سلام نوع بذر خیلی مهمه

  1. فاطمه روزبهانی گفت:

   سلام
   بله، مهم‌ترین عامله.

 4. Moslem norozi گفت:

  سلام و درود بابت توضیحات و مطالب عالیتون
  آیا از زمان شروع برداشت تا پایان برداشت هم تغذیه به روال قبل تکرار شود؟

  1. فاطمه روزبهانی گفت:

   سلام
   ممنون از نظرتون لطفتون🌺
   بله تا تکمیل شدن فرایند برداشت، کوددهی‌ها ادامه دارند.

 5. Moslem norozi گفت:

  سلام مجدد
  چرا در لیست تغذیه شما عناصر پر مصرف دیگه مانند منیزیم و گوگرد نوشته نشده
  گمان میکنم مصرف منیزیم در طول دوره کاشت گوجه نیازی مهم باشه

  1. فاطمه روزبهانی گفت:

   سلام و وقت بخیر
   نیترات منیزیم حاوی منیزیم می‌باشد و سولفات هم همان گوگرد است که این کودها در برنامه کودی ارائه شده، وجود دارند.

 6. Moslem norozi گفت:

  در لیست تغذیه شما عناصر پر مصرف دیگه مانند منیزیم و گوگرد نوشته نشده
  گمان میکنم مصرف منیزیم در طول دوره کاشت گوجه نیازی مهم باشه

 7. ابراهیم گفت:

  سلام خانم مهندس ممنون از توضیحات جامع و کاملتون من گلخانه دارم در کشت پاییز خیار سبز و در کشت بهاره گوجه فرنگی دارم ولی برای آب یاری من دو روز در میان یعنی یک روز آبیاری می کنم دو روز بدون آب بعد روز سوم آبیاری میکنم تا نیمه اردیبهشت بعد تا نیمه خرداد یک روز درمیان بعد از نیمه خرداد هر روز آبیاری میکنم ولی اگه اشتباه نکنم از توضیحات شما اینجور برداشت کردم ک از اول هر روز باید آبیاری انجام بشه

  1. فاطمه روزبهانی گفت:

   سلام
   آبیاری طی رشد گیاه متفاوت است. گاهی باید هر روزی آبیاری را انجام داد و گاهی یک روز در میان.
   به طور کامل در متن توضیح داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *